Light design, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
 

Spoločnosť Light design, s. r. o. je obchodnou firmou, ktorá pôsobí v oblasti osvetľovacej techniky. Ponuka spoločnosti predstavuje komplexný súhrn poskytovaných služieb a dodávok osvetľovacej techniky, cez poradenskú činnosť, návrh osvetlenia, spracovanie projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu a následnú údržbu.

Spoločnosť pôsobí v pozícii dodávateľa svietidiel, svetelných zdrojov, príslušenstva a vybraných prvkov elektroinštalácie v maloobchodnej ako aj veľkoobchodnej sieti. Predmetom dodávok sú samostatné svietidlá, či celé osvetľovacie sústavy pre interiérové a exteriérové aplikácie. Samozrejmosťou sú dodávky a služby poskytované ako pre individuálneho klienta taktiež aj pre zákazníkov z prostredia investorov, developerov, samotných realizačných firiem, resp. subjektov podieľajúcich sa na bytovej, občianskej či priemyselnej výstavbe.

 

Spoločnosť Light design, s. r. o. bola založená spoločenskou zmluvou a následným zápisom do obchodného registra vo februári 2008. Stratégia rozvoja spoločnosti je od jej vzniku postavená tak, aby samotní spoločníci boli zároveň pracovne i osobne vo firme zainteresovaní. Vlastníci sa teda rozhodli okrem svojho osobnostného a finančného vkladu venovať práci pre spoločnosť svoj čas, odhodlanie ale predovšetkým niekoľkoročné skúsenosti získané pôsobením v oblasti komplexného poskytovania služieb a predaja osvetľovacej techniky vychádzajúc z poznania trhových podmienok v tomto segmente.

 

Filozofia firmy je zhrnutá do nasledujúcich priorít:

  • sledovať za každých okolností kvalitu ponúkaných produktov a poskytovaných služieb, čo má rozhodujúci vplyv na celkovú kvalitu diela

  • neustále skúmať potreby a očakávania zákazníkov

  • splniť vždy požiadavky zákazníka a snažiť sa i prekonať jeho očakávania

  • vybudovať a udržať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi

  • jednať bezproblémovo a maximálne ústretovo so všetkými partnermi

  • založiť úspech firmy na tradícii a trvalej prosperite

  • zabezpečiť maximálnu komplexnosť služieb pre zákazníka od prvotných konzultácií až po kompletnú realizáciu

  • zamestnávať vo firme len najkvalitnejších zamestnancov, u ktorých je záruka precízne vykonanej práce

  • maximalizovať podiel prác vlastnými, vysoko kvalifikovanými pracovníkmi

  • rozvíjať a rozširovať systém kvality  

 

Cieľom našej práce je uspokojenie náročných potrieb investorov, developerských spoločností, či jednotlivých zákazníkov a poskytnúť im kvalitné produkty vrátane  dokonalého servisu a doplnkových služieb v oblasti, ktorej sa venujeme. Aj preto je našim cieľom výber spoľahlivých partnerov, s ktorými sa nám tento cieľ darí uskutočňovať, o čom svedčí neustále zvyšujúci sa počet referencií ale hlavne spokojných klientov a obchodných partnerov, ktorým sme týmto zaviazaný.

Dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou nášho pôsobenia je spolupráca s architektmi, projekčnými kanceláriami, dizajnovými štúdiami a neustály rozvoj týchto vzťahov na korektnej úrovni.

 

V súčasnosti bude spoločnosť Light design, s. r. o. svoju stratégiu orientovať na udržanie a posilnenie svojej pozície na trhu v špecifickom segmente dodávok v oblasti osvetľovacej techniky pre stavebníctvo. Zároveň zostáva prioritou budovanie vzťahov smerom k zákazníkovi, rozširovanie okruhu spokojných obchodných partnerov,  skvalitňovanie poskytovaných služieb a prinášanie nových, kvalitných produktov popredných svetových výrobcov so zameraním na ochranu životného prostredia a šetrenie energetickými zdrojmi.

 

Veríme, že kvalitné produkty a komplexnosť poskytovaných služieb bude pre Vás jedným z dôvodov, pre ktorý sa na nás radi a s dôverou obrátite.

 

Na spoluprácu s Vami sa teší tím spoločnosti Light design, s. r. o.

 

2008 - 2024 © Copyright Light Design.
hosting Firmhosting | redakčný systém neowebsystem - neonus